הרצאות

www.leshnik.com

לגייס את המיומנויות האישיות לניהול עסקי מניב רווחים ותוצאות

  • הרצאה מעשית
  • תרגול

למידע נוסף:

לגייס את המיומנויות האישיות לניהול עסקי מניב רווחים ותוצאות

  • הרצאה מעשית
  • תרגול

למידע נוסף: